Управление

Независимо числеността на Вашия автопарк, ефективното управление ще допринесе за значителното намаляване разходите, запазвайки корпоративния имидж.

Вие искате ефективен автопарк, "Флийт Мениджър" - ООД предлага цялата палитра от услуги в автомобилния мениджмънт, като това включва в себе си дейностите от изготвяне на фирмени процедури до денонощни асистенции при срещани в процеса на експлоатацията трудности, а именно:

 • Избор на спецификация и доставка на автомобили
 • Анализ и оценка на видовете собственост
 • Оперативен, финансов лизинг
 • Договори с доставчици и финансови институции
 • Регистрация и пререгистрация на автомобили и превозни средства
 • Администриране, управление и анализ на разходите
 • Разработване на фирмени политики и процедури за експлоатация на автопаркове
 • Техническа поддръжка
 • Застрахователен мениджмънт
 • Пътна помощ и съдействие при проблеми на пътя
 • Обучения по безопасно и ефективно управление

В стремежа си да Ви бъдем максимално полезни в съвместната ни дейност по ефективното управление на автопарка Ви, Вие можете да се обърнете към нас по всяко време на денонощието!